Yükleniyor

Belt Press

Belt Press

İçmesuyu yahut atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamur gerek yoğunluk gerekse fazla hacim içermesi sebebiyle ciddi problemler oluşturmaktadır. Susuzlaştırma sistemlerine çamurun gelmesinden önce alternatif yoğunlaştırma sistemleri sonrası homojen hale gelen çamur, ilave kimyasal maddelerin eklenmesi yardımıyla susuzlaştırma ekipmanlarına iletilirler. Belt pres çamur susuzlaştırma ekipmanları alternatif ölçü, kapasite, malzeme sınıfı seçeneklerinde üretilebilmekte olup, pres yöntemi ile çamur içeresinde bulunan suyun ayrıştırılarak süzülmesini ve çamur içerisinde bulunan katı madde miktarının yükselmesini sağlamaktadır. Sıvı olarak sisteme giren çamur, çamur keki olarak çıkış sağlar ve ürün hacmi yüksek oranda düşüş sağlar. Aynı zamanda düşük su içeriği sebebiyle bertarafının mümkün olması sağlanarak tesislerden çamurun çıkışı sağlanmaktadır.