Yükleniyor

Dinamik Mikserler

Dinamik Mikserler

Atıksu veya çamur içerisine dozlanan kimyasalların homejen karışımını sağlamak amacı ile kullanılan ekipmanlardır. Boru bağlantılı dinamik mikserler ihtiyaç duyulan hacme uygun olarak karışım haznesine alınan çamurun kimyasal ilavesi ile birlikte gereken temas süresine uygun olarak temas ettirilir. Yeterli temasın yapılması ile birlikte nispeten homojen hale gelen çamurun uygun şekilde kimyasal madde ile karıştırılması sağlanır. Akabinde çamur yoğunlaştırma yahut çamur susuzlaştırma ekipmanlarına karışım yapılan çamurun iletilmesi sağlanmaktadır. Çamur hazneleri kare yahut dairesel olarak tasarlanabilmekte olup, hazne, mil malzemeleri tercih edilecek sisteme göre farklı ölçü, güç ve malzeme sınıflarına göre üretilebilmektedir.