Yükleniyor

Kompakt Ön Arıtma

Kompakt Ön Arıtma

Ön arıtma sistemlerinde ızgara sistemleri sonrasında arıtılacak su içerisinde bulunan kum ve yağ kirleticilerin sistemden uzaklaştırılması amacıyla kompakt sistemler kullanılabilmektedir. Betonarme yapıların uygun olmadığı tesislerde, kendi haznesi ile birlikte ince ızgara sistemleri, kum ayırma prosesi, yağ giderme ve ayrıştırma prosesleri yanı sıra kum transfer ürünlerini içeren birleşik sistemler kompakt ünite, kompakt ön arıtma sistemi vb. isimler ile tanımlanmaktadır. Doğrudan boru bağlantılı olarak sisteme alınan suyun içerisinden öncelikle katı maddelerin ayrıştırılması sağlanır, sonrasında kumun dibe çökmesi sağlanarak taşıyıcılar yardımıyla sistemden uzaklaştırılır, aynı zamanda su yüzeyine yüzdürülen yağın sıyırıcılar yardımıyla sistemden alıkonması sağlanmaktadır. Farklı kombinasyonlar ile ekipmanlar eklenerek çıkarılabilir bir sistemdir. Alternatif malzeme sınıfları için üretim yapılabilmekte olup, saha montajına gerek kalmaksızın tüm ürünleri üzerinde montajlı olarak gönderilebilmektedir.