Yükleniyor

Manuel Izgara

Manuel Izgara

Düşük debi ve kirlilik yüküne sahip arıtma tesisleri girişinde veya mekanik ızgaraların by-pass kanallarında insan gücü ile bir tırmık yardımıyla temizliği yapılan ızgara modelidir. Enerji ihtiyacı olmayan, bilhassa kaba atıkların tutulumunu sağlayan manuel ızgaralar ile birlikte temizlik yapılabilmesi amacıyla temizleme tırmığı ilave edilmektedir. Arıtma yapılarının dışında yalnızca atık tutmak istenen birçok alanda kolayca uygulanabilen insan gücü ile temizlik yapılan, düşük yatırım maliyeti içeren manuel ızgaralar farklı ölçü ve malzeme kalitelerinde üretilebilmektedir.