Yükleniyor

Paket Arıtma

Paket Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtımında yüksek verimle çalışacak şekilde dizayn edilmektedirler. Bu dizayn; minimum maliyet, maksimum verim, yüksek kalite üretim esasları, titiz laboratuvar çalışmaları, detaylı mühendislik hesaplamaları sonucunda arıtım alanındaki en ileri teknoloji kullanılarak üretilmektedir. Proseslerimiz 25 – 10.000 kişiye kadar hizmet verebilmekte, su tüketimi kişi başına 200 lt/Nüfus.Gün alınarak projelendirilmektedir.

Genel olarak paket arıtma adıyla adlandırdığımız ardışık kesikli aktif çamur prosesinde; atıksu içerisindeki kirleticiler mikroorganizmalar tarafından aerobik bir ortam oksijen kullanılarak karbondioksit ve suya dönüştürülür. Proses dengeleme yapısı sayesinde değişken debilerde bile % 98 arıtma verimi sağlar. Çıkış suyu kirliliği kontrol yönetmeliği alıcı ortam desarj standart değerlerine uygundur.

Dere, göl, kurudere vb. ortamlar alıcı ortama örnek olarak verilebilir. Sistemde oluşan çamur evsel nitelikli atıksuyun kirlilik yüküne göre yaklaşık 5 – 6 ayda bir vidanjörle çekilebilir. 

Her türlü ekipman, bir yıllık servis ve bakım garantisi kapsamında bedelsiz olarak yapılır. Daha sonraki yıllar için de teknik servis ve yedek parça desteği firmamız tarafından sağlanmaktadır.

Paket Arıtma, ayrı bir arıtma prosesi olmaktan çok içme suyu ve atıksu arıtma ihtiyaçlarının bir arada çözüldüğü, yerleşik bir tesis yerine seyyar ve entegre bir arıtma ünitesi olarak müşahede edilebilir. Genellikle büyük çaptaki arıtma çözümleri yüksek maliyetli ve yerleşik sistemlerden oluşur. Ancak nispeten küçük ve orta ölçekli ihtiyaçlar için yüksek maliyet ve işletme zorlukları gibi sebeplerden ötürü makul olmayan bu sistemlere alternatif olarak tüm arıtma sistemlerinin minumum alan ve optimum verimlilikte çalışması amaçlanır. Bu minvalde paket arıtma çözümleri, küçük ve orta ölçekli su arıtma ihtiyaçlarında doğru alternatif durumundadır.

Paket Arıtma'nın Kullanım Alanları

Paket arıtma, çoğunlukla küçük yerleşim alanları ve geçici yerleşim alanları için tasarlanmıştır. Bu doğrultuda kamp alanları, turistik tesisler, süreli etkinlikler,şantiyeler ve çiftlikler paket arıtma çözümünün en çok tercih edildiği alanlar olarak öne çıkar. Bunun yanında yerleşik bir arıtma çözümü olmayan bölgelerde, arıtma ihtiyacını bölgesel olarak karşılayabilmektedir. Paket arıtma inşaat işi gerektirmediğinden ilk yatırım maliyeti düşük, işçilik ise asgaridir.

Kullanıldığı Alanlar:

- Fabrika ve Sanayi Kuruluşları,

- Yazlık Siteler ve Turistik Tesisler,

- Okul, Hastane ve Askeri Birlikler,

- Konaklama Tesisleri ve Restoranlar,

- Çiftlik ve Mezbahaneler,

- Dinlenme ve Tatil Kampları,

- Konut ve Toplu Konutlar,

- Şantiye gibi Geçici Yerleşim Yerleri vb. alanlarda kullanılabilmektedir.

Paket Arıtmanın Avantajları

Paket arıtma üniteleri, düşük maliyetleri ve kullandığı tenikler bakımından opttimum düzeyde kendini yönetebilmesi bakımından büyük bir avantaj sağlar. Diğer arıtma çözümlerinde olduğu gibi kapsamlı ve müstakil tesislere ihtiyaç duymaz. Tek hacim içerisinde ve metrekarelerle ifade edilebilecek alanlarda uygulanarak esnek ve modüler bir yapıda çalışır. 
paket arıtma şema
Tüm bu avantajların yanında taşınabilir olması paket arıtma çözümünü öne çıkartan en önemli faktörlerden birisidir. Kullanım ihtiyacının ortaya çıkması durumunda römork bağlantıları ile taşınabilmekte, böylelikle birden çok alanda ihtiyaç hasıl olduğunda kullanılabilmektedir. 

Paket sistemler, kapasite artışında bir biyolojik paket arıtma daha ekleyerek hızlı ve doğru bir çözüme kavuşturabilir.

Elbette en önemli avantajı, yerleşik arıtma tesislerinden çok daha düşük maliyetler arz etmesidir. 

Asm Arıtma Paket Arıtma Çözümleri

Asm Arıtma, Paket Arıtma sistemleri alanında hem anahtar teslimi projeler üretmekte hem de satış sonrası hizmet ile tesislerin idamesini ve yönetimi safhasında oluşabilecek tesis bazlı ihtiyaçları karşılamaktadır. Asm arıtma, tecrübeleri ve gerçekleştirdiği çok sayıda paket arıtma projesi ile ihtiyaçlarınıza tam ve eksiksiz olarak hizmet vermekte ve projeler üretmektedir. 


Paket Arıtma proje örnekleri için referanslarımızı inceleyebilir, detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.