Yükleniyor

Statik Elek

Statik Elek

Atıksu ve ya çamur içerisine dozlanan kimyasalların homejen karışımını sağlamak amacı ile kullanılan ekipmanlardır. Ekipman, silindirik ve ya kare kesitli tank şeklinde olup içerisinde karışımı sağlamak için mil tahrikli karıştırıcı kanatlar bulunmaktadır. Akışkan boru hattı üzerine flanş bağlantı ile monte edilmektedir. Atıksu veya çamur  ile  tank içine alınıp kimyasal dozlama yapılır ve karıştırıcı yardımı ile karışımı homojen hale getirilir.