Yükleniyor

Statik Mikserler

Statik Mikserler

Atıksu veya çamur içerisine dozlanan kimyasalların homejen karışımını sağlamak amacı ile kullanılan ekipmanlardır. Boru bağlantılı dinamik mikserler ihtiyaç duyulan hacme uygun olarak karışım haznesine alınan çamurun kimyasal ilavesi ile birlikte gereken temas süresine uygun olarak temas ettirilir. . Yeterli temasın yapılması ile birlikte nispeten homojen hale gelen çamurun uygun şekilde kimyasal madde ile karıştırılması sağlanır. Akabinde çamur yoğunlaştırma yahut çamur susuzlaştırma ekipmanlarına karışım yapılan çamurun iletilmesi sağlanmaktadır. Ekipman, boru tipi gövde içerisinde sıralı çapraz yapraklardan oluşmaktadır. Statik mikserler herhangi bir motor içermemekte olup karışım boru içerisinde bulunan şaşırtma yaprakları sayesinde yapılmakta olup farklı çaplara göre üretilebilmektedir.