Yükleniyor

22. Yılımızda Gururla Sunarız

500+
KURUM, KURULUŞ VE ŞİRKET
76
İLDE YAPILMIŞ PROJE
25
DEVAM EDEN PROJE
2500+
ANAHTAR TESLİM PROJE
90
MAVİ YAKA ÇALIŞAN
55
BEYAZ YAKA ÇALIŞAN

Hizmetlerimizle ilgili bizimle iletişime geçin.

Bizden Haberler

Firmamızla ilgili son haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Kimyasal - Endüstriyel Paket Arıtma Üniteleri

Kimyasal Arıtma işlemi, atıksuyun teknik hesaplamaları neticesinde belirlenen karıştırma yöntemleri ve kimyasal çökeltme yöntemi ile suya uygulanan çeşitli kimyasalların istenilen reaksiyonlara girilerek etkilenmesi sağlanarak gerçekleştirilir. Böylelikle su kirliliğine neden olan kimyasal elementlerin maruz kaldığı reaksiyonlar, söz konusu kimyasal elementlerin sudan ayrılmasına olanak sağlar. Endüstriyel Arıtma uygulamaları, kimyasal ve biyolojik arıtmanın gerçekleştirildiği, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklanan atık suların arıtılarak deşarj limitlerine uygun veya kullanma suyu olarak kullanılabilecek seviyelere getirilmesini sağlayan tesislerdir. 

Paket İçmesuyu Arıtma Üniteleri

Paket arıtma, çoğunlukla küçük yerleşim alanları ve geçici yerleşim alanları için tasarlanmıştır. Bu doğrultuda kamp alanları, turistik tesisler, süreli etkinlikler ve çiftlikler paket arıtma çözümünün en çok tercih edildiği alanlar olarak öne çıkar. Bununla beraber, yerleşik bir arıtma çözümü olmayan bölgelerde, arıtma ihtiyacını bölgesel olarak karşılayabilmektedir.

SBR,MBR MBBR Paket Atıksu Arıtma Üniteleri

Paket arıtma, çoğunlukla küçük yerleşim alanları ve geçici yerleşim alanları için tasarlanmıştır. Birçok sektör ve ihtiyaca göre taşınabilir olarak üretilebilen bu sistemler, yerleşik bir arıtma çözümü olmayan bölgelerde suyun arıtılmasının sağlanabilmesi için çokça tercih edilmektedir. Biyolojik olarak arıtılması gereken atıksuların istenilen arıtılmış su kalitesine göre alternatif proseslerde geçirilmesi mümkündür. SBR, MBR, MBRR, IFAS vb. birçok alternatif proses yanı sıra, deşarj limitlerine yahut istenen arıtılmış su kalitesine göre bu sistemlerin çıkışlarına ileri kademe arıtma prosesleri de kolaylıkla dahil edilebilmektedir. Taşınabilir ve kompakt yapıda olan bu arıtma üniteleri, üretim aşamasında birçok parçanın üzerine monte edilmesi sebebiyle saha montaj kolaylığı sağlamaktadır. Aynı zamanda esnek kapasite ihtiyaçları durumları için kolaylıkla yeni modüllerin eklenmesi ve kapasitenin değiştirilebilmesini sağlayan sistemlerdir. Yine mobil olabilmesi amacıyla geçici kurulan noktalar için vazgeçilmez ünitelerdir.

Statik Mikserler

Atıksu veya çamur içerisine dozlanan kimyasalların homejen karışımını sağlamak amacı ile kullanılan ekipmanlardır. Boru bağlantılı dinamik mikserler ihtiyaç duyulan hacme uygun olarak karışım haznesine alınan çamurun kimyasal ilavesi ile birlikte gereken temas süresine uygun olarak temas ettirilir. . Yeterli temasın yapılması ile birlikte nispeten homojen hale gelen çamurun uygun şekilde kimyasal madde ile karıştırılması sağlanır. Akabinde çamur yoğunlaştırma yahut çamur susuzlaştırma ekipmanlarına karışım yapılan çamurun iletilmesi sağlanmaktadır. Ekipman, boru tipi gövde içerisinde sıralı çapraz yapraklardan oluşmaktadır. Statik mikserler herhangi bir motor içermemekte olup karışım boru içerisinde bulunan şaşırtma yaprakları sayesinde yapılmakta olup farklı çaplara göre üretilebilmektedir.

Dinamik Mikserler

Atıksu veya çamur içerisine dozlanan kimyasalların homejen karışımını sağlamak amacı ile kullanılan ekipmanlardır. Boru bağlantılı dinamik mikserler ihtiyaç duyulan hacme uygun olarak karışım haznesine alınan çamurun kimyasal ilavesi ile birlikte gereken temas süresine uygun olarak temas ettirilir. Yeterli temasın yapılması ile birlikte nispeten homojen hale gelen çamurun uygun şekilde kimyasal madde ile karıştırılması sağlanır. Akabinde çamur yoğunlaştırma yahut çamur susuzlaştırma ekipmanlarına karışım yapılan çamurun iletilmesi sağlanmaktadır. Çamur hazneleri kare yahut dairesel olarak tasarlanabilmekte olup, hazne, mil malzemeleri tercih edilecek sisteme göre farklı ölçü, güç ve malzeme sınıflarına göre üretilebilmektedir. 

Flokülasyon Karıştırıcılar

Flokülasyon karıştırıcılar su arıtma proseslerinde kimyasal çözelti hazırlanmasında kullanılan ekipmandır. Kullanılacak havuz çapına ve kullanılan kimyasal yoğunluğuna uygun olarak tasarlanabilmektedir. Komple paslanmaz AISI304, AISI316 veya isteğe bağlı olarak karbon çelikten imalat yapılabilmektedir.

Koagülasyon Karıştırıcılar

Koagülasyon karıştırıcılar, kimyasal solüsyon hazırlama, homojenlik sağlama, yoğunluğu arttırma ve çökelmeyi önlemek için kullanılan ekipmanlar olup Arıtma tesislerinde her türlü kimyasal veya atık suyu karıştırmak için dikey milli karıştırıcılar farklı farklı malzeme özelliklerinde ve istenen ölçülerde yapılabilmektedir.

Dubalı Aeratörler

Biyolojik reaktörlerin havalandırılmaları ve karıştırılmaları amacıyla kullanılır. Atık su içerisinde yüksek oksijen transferi sağlarlar. Tahrik grubu, shaft ve fandan oluşan basit mekanik yapıya sahiptir. Çökelmeyi engelleyecek şekilde dizayn edilmiş olan fan, dikine emdiği atık suyu havuz yüzeyine paralel olarak sprey halinde havaya püskürtülmesiyle oluşan çok sayıda ince hava kabarcıkları, havuzda oluşan karşı mile en alt noktalara kadar iletilerek uzun bir temas süresi sağlanır. İçerdiği dubalar yardımıyla herhangi bir köprü yahut taşıyıcı grubuna ihtiyaç duymayan bu ekipmanlar, su yapıları içerisinde su seviyesinin değişimine bağlı olarak da çalışmaya devam edebilmesi önemli avantajlarından biridir. Bilhassa büyük lagünlerde alternatif havalandırıcı sistemlerinin kullanımının zor olması sebebiyle tercih edilmekte ve bu sebeple ön plana çıkan havalandırıcılar arasında yer almaktadır.

Yatay Milli Aeratörler

Atıksu arıtma tesislerinde ihtiyaç duyulan oksijen miktarına göre birçok alternatifi bulunan Dikey Milli Aeratörler bilhassa havuz yüksekliği fazla olan su yapılarında yüksek verimde çalışabilmektedir. İhtiyaç duyulan oksijenin suyun karıştırılması vasıtasıyla temas yüzeyi artışı sağlanmaktadır. Sisteme oksijen ilavesi ile birlikte atıksuyun karışımının da yapılmasını sağlayan Dikey Milli Aearatörler çelik yahut betonarme köprüler üzerine montaj yapılarak uzun yıllar hizmet verebilmektedir. Gövde mil ve fan malzeme sınıfları alternatif olarak üretilebilmekte olup, ürünlerimizin oksjien verimlilikleri üniversite teknik raporları ile belirlenmiş, ihtiyaca uygun olarak hizmete sunulmaktadır. Özellikle çoklu kullanım ihtiyacı ve yüksek oksijen ihtiyacı duyulan tesislerde tercih edilen bu ekipmanların mevcut su yapıları üzerinde montajlarının yapılması ve harici alan ihtiyacı içermemesi de yatırım maliyetlerinin düşmesi amacıyla avantajlar sağlamaktadır.

Dikey Milli Aeratörler

Atıksu arıtma tesislerinde ihtiyaç duyulan oksijen miktarına göre birçok alternatifi bulunan Dikey Milli Aeratörler bilhassa havuz yüksekliği fazla olan su yapılarında yüksek verimde çalışabilmektedir. İhtiyaç duyulan oksijenin suyun karıştırılması vasıtasıyla temas yüzeyi artışı sağlanmaktadır. Sisteme oksijen ilavesi ile birlikte atıksuyun karışımının da yapılmasını sağlayan Dikey Milli Aearatörler çelik yahut betonarme köprüler üzerine montaj yapılarak uzun yıllar hizmet verebilmektedir. Gövde mil ve fan malzeme sınıfları alternatif olarak üretilebilmekte olup, ürünlerimizin oksjien verimlilikleri üniversite teknik raporları ile belirlenmiş, ihtiyaca uygun olarak hizmete sunulmaktadır. Özellikle çoklu kullanım ihtiyacı ve yüksek oksijen ihtiyacı duyulan tesislerde tercih edilen bu ekipmanların mevcut su yapıları üzerinde montajlarının yapılması ve harici alan ihtiyacı içermemesi de yatırım maliyetlerinin düşmesi amacıyla avantajlar sağlamaktadır.

Pergel Vinçler

Atık su arıtma tesislerinde pompa ve benzeri ekipmanların havuzlara indirme ve çıkarma işlemleri için manuel veya elektrik kontrollü olarak üretimi yapılan pergel vinçler galvaniz kaplı ve paslanmaz çelik olarak imal edilebilmektedir. Farklı ağırlık aralıklarına göre üretilebilen pergel vinçler ayrıca temin edilebildiği gibi farklı köprü gruplarının üzerinde de montajlı olarak teslim edilebilmektedirler.

Bant Konveyörler

Bant konveyörleri; taşınacak ürünün yatay veya eğimli olarak iletimini sağlar. İletim, taşıyıcı rulo üzerinde hareket eden bant ile sağlanmaktadır. Mekanik ızgaradan, belt presten veya dekantörden çıkan atıkların taşınarak uzaklaştırılmasında kullanılır. Uzun iletim mesafelerinde ağırlıklı bant gerdirme sistemi mevcuttur. Standart üretim boyalı çelik, galvanizli çelik veya isteğe bağlı paslanmaz çeliktir.

Burgu Konveyör

Burgulu konveyörler atık su arıtma tesislerinin çeşitli bölümlerinden oluşan katı atıkları yükseltilerek araca nakledilmesinde kullanılan ekipmanlardır. Bu ekipmanlar atık giriş, atık çıkış ve yarım dairesel yatak ile taşıyıcı helezon bölümlerinden oluşmaktadır. Redüktör tarafından harekete geçirilen burgulu taşıyıcı atıkları atık giriş bölümünden, atık çıkış bölümüne yükselterek araca boşaltılmasını sağlamaktadır. Standart konstrüksiyon tekne (U-tipi) ve tüp helezon seklindedir ve isteğe göre galvanizli çelik, boyanmış çelik ve paslanmaz çelikten imal edilir.

Kompaktör & Izgara Presleri

Izgara presi; atık su arıtma tesislerinde ince ızgaralardan çıkarılan katı atıkların suyunun basınç yoluyla giderilmesini ve katı atık hacminin azaltılmasını sağlar. Izgaralarda tutulan katı atıklar konveyörlere taşınarak presin giriş ağzına verilmektedir. Buradan basınç alanına giren maddelere vidalı helezon yardımı ile basınç uygulanmaktadır. Bu esnada gerekli olan karşı basınç deşarj borusunda biriken katı maddelerin oluşturduğu karşı basınç ile sağlanmaktadır. Bu arada katı maddeler içinde bulunan su drenaj deliklerinden geçerek damlatma tavasına dökülürler ve buradan tekrar arıtma tesisine yönlendirilirler. Preslenerek suyu süzülen ve hacmi küçülen katı atıklar çöp konteynırına dökülerek uzaklaştırılır.

Kum Ayırıcılar

Tesis içindeki mekanik ekipmanların ve pompaların aşınmaması ve arıtma havuzlarında birikinti oluşturup hacimsel küçülmeye yol açmaması için atık suyun içerisindeki kumun, tesisin giriş noktasında tutularak ayrılmasını sağlar. Kum sıyırıcıları vasıtasıyla toplanan kumlu suyun içindeki katı maddelerin ayrılması için tasarlanan kum ayırıcılar, konik tabanlı bir tank ve burgulu konveyörden oluşur. Motor ile tahrik edilen konveyör, tank tabanında biriken kumu taşıyarak çıkış ağzına yerleştirilen bir konteynıra boşaltır.

Kompakt Ön Arıtma

Ön arıtma sistemlerinde ızgara sistemleri sonrasında arıtılacak su içerisinde bulunan kum ve yağ kirleticilerin sistemden uzaklaştırılması amacıyla kompakt sistemler kullanılabilmektedir. Betonarme yapıların uygun olmadığı tesislerde, kendi haznesi ile birlikte ince ızgara sistemleri, kum ayırma prosesi, yağ giderme ve ayrıştırma prosesleri yanı sıra kum transfer ürünlerini içeren birleşik sistemler kompakt ünite, kompakt ön arıtma sistemi vb. isimler ile tanımlanmaktadır. Doğrudan boru bağlantılı olarak sisteme alınan suyun içerisinden öncelikle katı maddelerin ayrıştırılması sağlanır, sonrasında kumun dibe çökmesi sağlanarak taşıyıcılar yardımıyla sistemden uzaklaştırılır, aynı zamanda su yüzeyine yüzdürülen yağın sıyırıcılar yardımıyla sistemden alıkonması sağlanmaktadır. Farklı kombinasyonlar ile ekipmanlar eklenerek çıkarılabilir bir sistemdir. Alternatif malzeme sınıfları için üretim yapılabilmekte olup, saha montajına gerek kalmaksızın tüm ürünleri üzerinde montajlı olarak gönderilebilmektedir. 

Otomatik Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

Polimer hazırlama üniteleri, polielektrolit kimyasal veya atık su arıtma sistemlerinde ve filtrasyon sistemlerinde flokülasyona yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca çamur susuzlaştırma; kimyasal veya aşırı biyolojik çamuru şartlandırmak için de kullanılır. ASM Arıtma Sistemleri kompakt, tam otomatik polimer hazırlama üniteleri de kesintisiz bir akışla polielektrolit solüsyon hazırlama olanağı sağlar. Kapasitesi 500 m3/saat ile 10000 m3/saat arasında değişen 2, 3 veya çoklu bölümlerde üretilen geniş bir ürün yelpazesidir. Polimer hazırlama üniteleri uzun ömürlü kullanım için paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

Belt Press

İçmesuyu yahut atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamur gerek yoğunluk gerekse fazla hacim içermesi sebebiyle ciddi problemler oluşturmaktadır. Susuzlaştırma sistemlerine çamurun gelmesinden önce alternatif yoğunlaştırma sistemleri sonrası homojen hale gelen çamur, ilave kimyasal maddelerin eklenmesi yardımıyla susuzlaştırma ekipmanlarına iletilirler. Belt pres çamur susuzlaştırma ekipmanları alternatif ölçü, kapasite, malzeme sınıfı seçeneklerinde üretilebilmekte olup, pres yöntemi ile çamur içeresinde bulunan suyun ayrıştırılarak süzülmesini ve çamur içerisinde bulunan katı madde miktarının yükselmesini sağlamaktadır. Sıvı olarak sisteme giren çamur, çamur keki olarak çıkış sağlar ve ürün hacmi yüksek oranda düşüş sağlar. Aynı zamanda düşük su içeriği sebebiyle bertarafının mümkün olması sağlanarak tesislerden çamurun çıkışı sağlanmaktadır. 

Belt Tipi Mekanik Yoğunlaştırıcılar

Çamur susuzlaştırma sistemleri öncesinde çamurun yoğunlaştırılmasının alternatiflerinden birisi de Belt Tipi mekanik yoğunlaştırıcı ekipmanlarıdır. Betonarme yapılar üzerinde yapılan sistemlerin dışında mekanik ekipman seçimleri daha yüksek debi ihtiyacı olan durumlar için Stercihen kullanılmaktadır. Mekanik yoğunlaştırıcılar çamurun susuzlaştırma ekipmanına girişinden önce yoğunlaştırma, ön susuzlaştırma ve homojenizasyon amacıyla tercih edilmektedir. Belt tipi yoğunlaştırıcılar farklı susuzlaştırma ekipmanları öncesinde tercih edilebildiği gibi aynı tip olan belt tipi susuzlaştırma ekipmanları üzerinde de entegre edilerek kullanılabilmektedirler. 

DAF Yağ Tutucu

DAF sistemi; başta yağ olmak üzere atık su içerisinde bulunan kirleticilerin mikro kabarcık ile yüzdürülerek atık sudan ayrılmasıdır. Mikro kabarcıklar, arıtılmış suyun belirli bir kısmının alınarak basınç altında havanın su içerisinde çözünmesi ile oluşturulur. Çözünmüş hava tekrardan DAF sistemi içerisine geri sirküle edilerek, flok tanecikleri ile teması sonucunda floklar yüzeyde biriktirilir. Ağır olan partiküller ise dibe çökelir. Yüzeyde biriken köpük ve dipteki çamurlar, çamur susuzlaştırma ünitelerine alınır. Arıtılmış sular, cazibesi ile çıkış savağından deşarj edilir.

Doğrusal Hidrolik Tahrikli Dip Çamur Sıyırıcılar

Kare kesitli çökeltme havuzlarında dibe çökelen çamurun havuz kenarında bulunan çamur toplama çukuruna yönlendirilmesi için kullanılan ekipmandır. Havuz tabanına döşenmiş paletlerin hidrolik bir ünite yardımıyla ileri ve geri hareketlendirilmesi ile çamura yön verilmesiyle dip çamuru çamur toplama çukuruna iletilmektedir. Aynı zamanda alternatif olarak dişli tahrik sistemleri ile düzenli bir hareket sağlanarak çamurun, çamur transfer noktasına iletilmesi de sağlanabilmektedir. Zincir tahrikli olmayan modellerde düzenli hareketi sayesinde, dip çamurun kademeli şekilde hareket etmesi sağlanır ve bu eylem çok düşük enerji ihtiyacına sahiptir. Yüksek kapasiteli yapılarda tercih edilmekte olan doğrusal dip çamur sıyırıcı taşıyıcı ekipmanları kolay montaj yapılması ve betonarme yapıların çok uzun şekilde tasarlanabilmesine olanak sağlamaktadır.

Dairesel Çamur Yoğunlaştırıcılar

Düzensiz ve düşük yoğunlukta olan arıtma çamurlarının, çamur susuzlaştırma sistemlerine iletilmesinden önce yoğunlaştırma sistemlerine iletilmesi sağlanmaktadır. Dairesel çamur yoğunlaştırıcılar da bu sistemlerden biridir. Merkez tahrikli dairesel bir havuza alınan düzensiz çamur, yavaş ve düzenli bir karışım sayesinde homojen hale getirilmektedir. Talep edilmesi durumunda karışıma bağlı olarak yapı içerisinden ayrışan suyun savaklar yardımıyla sistem dışına alımı da sağlanmaktadır. Katı madde içeri düşük olan çamurun susuzlaştırma öncesinde katı madde oranının yükselmesi, farklı yapılardan gelen farklı yoğunluktaki çamurların işlenme öncesi homojen bir katı madde içeriğine kavuşmasını sağlayan Dairesel çamur yoğunlaştırıcılar susuzlaştırma sistemlerinin önemli unsurlarındandır.

Döner Köprülü Çamur Sıyırıcılar

İçmesuyu ve Atıksu arıtma tesislerinde farklı prosesler ile kirliliklerin tutulumu sonrasında suyun içinde bulunan çamurun su ile ayrılması amacıyla kullanılan yapılardandır Döner Köprülü Çamur Sıyırıcı sistemler. Dairesel yapıya sahip betonarme yapılarda, uygun bekleme süresi sonrasında dipte oluşan çamurun, yüzeyde oluşan köpük/yüzen katı maddelerin ayrıştırılması bu ürünler sayesinde yapılmaktadır. Çoğunlukla tek tahrik ile dairesel hareketi sayesinde, su yapısının dip merkezi noktasına doğru çamurun yönlendirilmesini, yapı içerisinde bulunan savak sistemleri ile çamurun sudan ayrıştırılması sağlanmaktadır. Dairesel havuz yarı çapı, çapı yahut ikisi arasında istenen ve tasarlanan özel ölçülerde üretilebilmekte olup köprü, savak, dip sıyırıcı ürünleri, stengel gibi birçok ürünün birleşmesinden oluşan ürünlerdendir.  

Doğrusal Köprülü Çamur Sıyırıcılar

Dikdörtgen kesitli çökeltme tanklarında köpük ve dip çamurun toplanması için imal edilir. Köprü üzerinde askıda pompa veya kolon tipi pompa kullanımı ile doğrusal hareket sonucu dip çamuru havuz içerisinden aktarılır. Köprü orta eksenden şaft mili tahrikli ve çift motor tahrikli üretilebilir.

Doğrusal Köprülü Kum ve Yağ Sıyırıcılar

Fiziksel arıtma prosesinin önemli unsurlarından olan Kum ve yağ tutucu sistemler isminden de anlaşılacağı üzere atıksu içerisinde bulunan kum ve yağ kirleticilerin sistemden ayrıştırılabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Havalandırma ekipmanları yardımıyla yağın yüzeyde yüzdürülebilmesi amaçlanır, ayrıca kumun gravite yardımıyla havuz dibinde çökmesi prensibi ile tasarlanan ünitelerdir. Bu ünitelerde kullanılan doğrusal köprülü sistemler, yüzeyde bulunan yağın sıyrılarak yağ kanallarına iletilmesini, dipte bulunan kumun bu ünitelerden uzaklaştırılarak, harici kum ayırıcı ekipmanlara iletilmesini sağlamaktadır. Dipte bulunan kum sıyırıcı vasıtasıyla taşınabildiği gibi, dalgıç pompa yahut burgu konveyörler yardımıyla da kum kanallarına iletilebilmektedir. Aşındırma özelliği sebebiyle kum arıtma tesisleri ekipmanlarının yıpranmasına sebebiyet vermekte olup, yüksek verimde çalışan ayrıştırma sistemleri ciddi önem arz etmektedir. 

Teleskopik Vanalar

Atık su arıtma tesislerinde arıtma çamurunun yönlendirilmesi ve yönlendirilme miktarı için seviye ayarlaması yapılmak üzere kullanılan ve iç içe geçmiş boru ile açma-kapama milinden oluşan bir ekipman olup, açma-kapama işlemi manuel veya elektrik aktuatör kontrollü yapılabilmektedir. Yüksek su seviyesine sahip yapıdan, düşük kotlu yapıya çamur/su tahliyesinin yapılabilmesi ve istenen miktarda iletim yapılması sağlanmaktadır. Teleskopik vanalar basit kullanımı sayesinde, manuel yahut otomatik olarak istenen çamur debisinin ayarlanabilmesini sağlamak için kullanılmaktadır. İstenen ölçü ve malzeme özelliklerinde imalatı yapılabilmektedir.

Stop-Loglar

Genellikle su taşkınlarını önlemek için kullanılan stoploglar arıtma tesislerinde kanalları körlemek için de kullanılmaktadır. Üst üste dizilebilen ve istenilen yükseklik-genişlik ayarı yapılabilen izolasyonlu panellerden oluşan stoploglar taşıma aparatı ile birlikte üretilmektedir. Paslanmaz çelik, galvaniz, epoksi boyalı ve alüminyum olarak imal edilebilir.

Ayarlanabilir Savaklar

Ayarlanabilir savaklar, tanklardaki su seviyesini ayarlamak için kullanılan ekipmanlardır. Üstten çıkışlı yapılarda çıkış noktasına monte edilerek depodaki su seviyesinin ayarlanmasına olanak sağlar. Manuel, elektrik motorlu veya pnömatik kontrollü olarak üretilmektedir. Sızdırmazlık, P ve/veya K tipi çift dudaklı kauçuk contalar kullanılarak sağlanır. Cebri boruların gövde ve şase kalınlıkları su basıncına uygun olarak üretilmektedir. Paslanmaz çelik, galvanizli, epoksi boyalı ve alüminyum olarak üretilebilir.

Kapaklar

Su ve atıksu arıtma tesisleri yanı sıra akış kontrolü ihtiyacı duyulan birçok yapıda kullanılan ürünlerdir. Kanala veya duvara monte edilebilen kapakları, manuel, elektrik motorlu veya pnömatik kontrollü olarak imal edilmektedir. Yüksek sızdırmazlık sağlayan kapaklar farklı ölçü ve çaplarda kontrol milleri ile birlikte uzun yıllar hizmet verebilen ekipmanlardandır. Üç taraflı yahut dört taraflı sızdırmazlık seçenekleri ile üretilebilen kapakların kenarında P ve K tipi çift dudaklı kauçuk contaların kullanımı ile sağlanmaktadır. Tam şase, yarım şase, tek milli, çift milli gibi alternatifler yanı sıra birçok opsiyon içeren kapakların, gövde ve şase kalınlıkları su basıncına uygun olarak üretilmektedir.

Basınçlı Kum & Karbon Filtreleri

Temiz su ve atık su arıtma tesislerinde askıda katı madde giderimi için kullanılan basınçlı kum filtreleri, kullanım amacına uygun olarak manuel veya otomatik kumandalı olarak dizayn edilmektedir. İşletme basıncına uygun kalınlıkta karbon çeliğinden imal edilen gövde, epoksi ile kaplandığı gibi uygulamanın ihtiyacına ve müşteri isteğine uygun olarak paslanmaz çelikten de yapılmaktadır. Çok katmanlı filtre malzemeleri vasıtasıyla düşük yatırım maliyeti ile atıksu arıtma tesislerinde deşarj değerlerinin düşmesi amacıyla kullanılabilen filtreler, çok yüksek debilerde paralel ve seri kollu alternatifler ile düşük alan ihtiyacına sahip klasik filtrasyon proseslerindendir. Kum filtrelerinin dışında bilhassa biyolojik kirlilik giderimi amacıyla karbon filtre katmanları alternatifleriyle de kullanılabilen basınçlı karbon filtreler kum filtreleri sonrasında tercih edilmektedir. Dikey yahut yatay alternatif üretimlere imkan veren bu filtreler içinde bulunan ürün ve minerallerin değiştirilebileceği kontrol kapakları ile birlikte üretilmektedir.

Mikro Disk Elek

Mikro disk elekler atıksu arıtma tesisleri, içmesuyu arıtma tesisi, sulama suları gibi birçok alanda su içerisinde bulunan çözünmemiş katı maddelerin tutulması amacıyla kullanılmaktadır. Atıksu arıtma tesisleri çıkışlarında gerek atık gerek akm kaçışlarının tutulmasının sağlanması, bulanıklık problemlerinin minimalize edilmesi ve atıksu kalitesinin arıttırılabilmesini sağlayan yeni nesil filtre/elek sistemlerindendir. Su dezenfeksiyonu öncesinde kullanımı ile dezenfeksiyon verimini yüksek oranda arttıran bu elekler Mikro filtre, mikro elek, mikro disk filtre, disk filtre gibi farklı isimlerle anılmakla birlikte, 10 micron üzerindeki suda bulunan atıkların tutulmasını sağlar. Sistem içerisinde bulunan ters yıkama pompaları ve nozulları yardımıyla otomatik olarak temizlenir sürekli çalışma vasıtasıyla yüksek verimde işletilebilmektedir. Gerek betonarme yapılar içerisinde kullanılabilen, gerekse boru bağlantısı ile kendi haznesi opsiyonu ile üretilebilen mikro disk elekler açık kum filtreleri gibi eski teknolojilerin yanında çok daha verimli ve düşün enerji tüketimi bulunan elek/filtre sistemleridir.

Statik Elek

Herhangi bir tahrik grubu olmaksızın atıksuyun içerisinden atık ayrıştırması yapılması amacıyla statik elekler tercih edilebilmektedir. Manuel olarak çalışabilen ve herhangi bir enerji ihtiyacı bulunmayan bu ızgaralar üzerinde bulunan atıklar gravite yardımı ile suyun içerisinden ayrıştırılmaktadır. Kendinden temizleme özelliğine sahip özel ızgaraları ile birçok sektörde tercih edilmekte olan statik elekler tercihe bağlı olarak temizleme fırçası ilavesi ile de üretilebilmekte olup, çok yüksek debiye ihtiyaç duyulmayan projelerde kullanılmaktadır. Bu ızgaralar önünde tercihen kaba ızgaraların kullanılması, gerek ekipmanın sağlıklı çalışması gerekse atık yükünün iyi dağıtılabilmesi için önem arz etmektedir. 

Rötatif Elek

Kum ve yağ tutucu ünitelerde sıyırılıp atıksu içerisinden uzaklaştırılan yağ ile karışık katı atıkların yağdan arındırılması için kullanılan bir ekipmandır. Yağ ile karışık katılar perfore delikli helezon yatağına alınıp fırça sarılı helezon konveyör ile çöp konteynırına taşınırken yağın perfore deliklerinden yağ toplama kazanına akıtılması amaçlanmaktadır. Bu elekler yağlı atıkların tutulması ile birlikte betonarme bir hazneye ihtiyaç duyulmadan kendi haznesi vasıtasıyla boru bağlantılı kullanılabildiği gibi, uygun betonarme yapılarda üretim yapılabilen ürünlerdendir. Münferiden kullanılabildiği gibi, kompakt ünite gibi toplu arıtım ekipmanlarına dahil edilebilen çok yönlü rotatif elekler birçok proses dahilinde kullanılabilmektedir. 

Tambur Elek

Döner tambur elekler evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde kullanıldığı gibi deri, gıda, boya, tekstil, kâğıt, şeker vb. endüstrilerin her türlü proses atıklarında güvenle kullanılan bir ince ızgaradır. Döner tambur eleklerin tambur kısmı, özel üçgen kesitli çubuklardan oluşur. Katı atıklar tamburun dış yüzünde toplanır. Bu özel kesit nedeni ile ızgaranın tıkanması hemen hemen imkânsız olduğu gibi, geçirgenlik oranı da çok yüksektir. Izgara tamburu dış yüzeyinde toplanan atıklar, bir sıyırıcı bıçak yardımı ile sıyırılarak toplama kabına ya da doğrudan konveyör sistemine boşatılabilir. Olabilecek tıkanmalara karşı, ızgara tamburu iç yüzünde basınçlı su püskürtme düzeni bulunmaktadır. 

Manuel Izgara

Düşük debi ve kirlilik yüküne sahip arıtma tesisleri girişinde veya mekanik ızgaraların by-pass kanallarında insan gücü ile bir tırmık yardımıyla temizliği yapılan ızgara modelidir. Enerji ihtiyacı olmayan, bilhassa kaba atıkların tutulumunu sağlayan manuel ızgaralar ile birlikte temizlik yapılabilmesi amacıyla temizleme tırmığı ilave edilmektedir. Arıtma yapılarının dışında yalnızca atık tutmak istenen birçok alanda kolayca uygulanabilen insan gücü ile temizlik yapılan, düşük yatırım maliyeti içeren manuel ızgaralar farklı ölçü ve malzeme kalitelerinde üretilebilmektedir.

Sepet Izgara

Dikdörtgen veya kare kesitli lamalardan veya delikli saclardan boru ağızlarına göre tasarlanmış ızgara modelidir. Genellikle kanalizasyon hatlarının terfi istasyonlarına giriş boru ağızlarına bir pergel vinç ile askıda tutulan ve pompaların kaba pisliklerden zarar görmesinin önlenmesi için kullanılan sepet şeklinde ızgara modelidir. Gerek terfi istasyonları, gerek atıksu arıtma tesisleri girişlerinde sıkça kullanılan bu ürünler, hazır terfi istasyonları, arıtma tesisleri dışında yalnızca atık tutulumu amaçlı olarak kullanılabilen manuel ve kolay kullanımı ile çokça tercih edilen ızgara türüdür. Birçok opsiyon ile kullanıma sunulabilen sepet ızgaralar, kılavuzlar yardımıyla bir yol boyunca hareket etmekte olup kolayca atık boşaltımı yapılabilen ızgara türüdür.

Dairesel Mekanik Izgara

Dairesel mekanik ızgara, bir eksende tam tur dönen tırmıklı kol mantığıyla çalışan ve ızgara lamalarına tutunan pisliği tırmıklı kol yardımıyla atık su dışına çıkaran mekanik ızgara modelidir. Bilhassa düşük debi ve su seviyesi olan küçük arıtmalarda bulunan ızgaralardır. Izgara sıyırma kolları bir zincir yahut halat bulunmadan doğrudan şaft yardımıyla hareket etmekte olup, uygulama esnasında düşük işletme ve bakım onarım ihtiyacı içermektedir. Ekipman; gövde, pislik tutucu ızgara lamaları, döner tırmıklı kol, tahrik motoru ve pislik sıyırıcı kol bölümlerinden oluşmaktadır. Düşük debi ve düşük kirlilik yükü olan tesisler için önerilir.

Arkadan Taramalı Mekanik Izgara

Büyük ve orta ölçekli arıtma tesislerinde hem ince hem de kaba ızgara olarak kullanılabilen ızgara modelidir. Izgara gövdesi boyunca sıralı lamalardan oluşmaktadır. Lamaların arkasında zincir tahrikli taşıyıcı tırmık sistemi bulunmaktadır. Tırmık uçları arkadan lama aralarını tarayarak tutulan pislikleri yukarı taşıyarak dışarı çıkarmaktadır. Diğer ızgara tiplerinden farkı olan arkadan tarama yapısı ile taşıma sistemi yerine atıklar lamalar arasında bulunan sık taraklar vasıtasıyla taşınmakta olup, sıyırma tertibatı ızgaranın ön kısmında değil arka kısmında yer alan efektif ürünlerdendir. Seviye ayarlı veya zaman ayarlı çalıştırılabilir. 

Step Izgara

Step ızgara yan yana dizili merdiven basamağı şeklindeki hareketli plakalardan oluşmakta olup atık su icerisindeki cok kucuk askıda katı maddelerin cok verimli şekilde uzaklaştırılması icin kullanılan bir ince ızgara modelidir. Merdiven basamağı uzerine toplanan atıklar basamak hareketleri ile bir ust basamağa aktarılmasıyla atık su icerisinden ayrılarak cop toplama kabına iletilir. Step ızgara; şase, hareketli ızgara plakaları ve tahrik motorundan oluşmaktadır. Step ızgaralar su seviyesi çok yüksek olmayan, kaba ve ince ızgaralarda tutulamayan kaba atıklar yanı sıra blok haline gelmiş atıkların taşınmasında çok efektiftir. Düşük enerji tüketimi ve güçlü yapısı sebebiyle arıtma tesislerinde sıkça kullanılmaktadır.

Perfore Izgara

Perfore ızgaralar, atık su içerisindeki çok küçük çaplardaki askıda katı maddeleri yüksek verimdetutmak için tasarlanan bir ince ızgara modelidir. Ön arıtma sistemlerinde kaba ve ince ızgaralarda tutulamayan atıkların yakalanması sağlanarak arıtma tesislerinde bakım onarım maliyetlerinin düşmesinde en yardımcı ekipmanlardandır. Zincir tahrikli perfore sac dilimlerinden oluşan ızgara yüzeyine tutunan atıklar döner fırça yardımıyla çöp konteynırına süpürülür ve perfore deliklerinde oluşacak tıkanmalara karşı perfore ızgara dilimlerine ters yıkama uygulanır. Seviye ayarlı veya zaman ayarlı çalıştırılabilir.

Halat Tahrikli Izgara

Debi ve kirlilik yükünün çok olduğu, kanal genişliği ve derinliğinin fazla olduğu tesisler için kullanımı ideal olan halatlı mekanik ızgara 70-90° açı ile montaj edilebilir. Kaba ve ince ızgara olarak tasarlanabilir. Ekipman; şase, halatla taşınan tırmıklı kepçe, kepçeye açma kapama işlemini yapan hidrolik ünite, halat sarım tambur ünitesi, ızgara lamaları, pislik sıyırıcı ve tahrik motorundan oluşmaktadır. Tırmıklı kepçe tamburdan salınan halatla ızgara lamalarına indirilip hidrolik ünite yardımıyla lamalarda tutunan pislikleri toplar ve tekrar halatın tambura sarılmasıyla atık sudan dışarı çıkarılarak yukarı taşınıp sıyırıcı kol yardımıyla çöp konteynırına iletir. Seviye ayarlı veya zaman ayarlı çalıştırılabilir.

Zincir Tahrikli Izgara

Zincirli ızgaralar büyük ve orta ölçekli arıtma tesislerinde hem ince hem de kaba elek olarak en çok kullanılan elek modelidir. Lineer Mekanik ızgara, kanal tabanına 70-75 ° 'lik bir açıyla monte edilen çubuk ızgarayı dikey olarak tarayarak temizleyen mekanik ekipmandır. Genel olarak şase, süzgeç elek plakaları, zincir hareketli tırmık kovası, kir sıyırıcı ve tahrik motorundan oluşmaktadır. Tırmık kovasının tüm hareketleri otomatik olarak kontrol edilir. Alt ölü noktadan başlayan sıyırma hareketi, üst ölü merkezdeki kir sıyırıcının tırmık üzerinde biriken çöpleri toplama kabına aktarması ile sona erer. İniş anında tırmık pozisyonunu değiştirir ve ızgaradan uzaklaşır. Düz mekanik ızgara durdurulduğunda tarak üst konumda park edilir ve su akışını engellemez. Seviye ayarı veya zaman ayarı ile çalıştırılabilir.

Penstock

Purpose of Usage Wastewater treatment equipment is used to control the flow of water. Types of gear Box, manual or Actuator-controlled can be manufactured. Special sealing gaskets provide sealing on both sides.   Material Production can be made of AISI 304 or AISI 316 as optional.   Features and Advantages Suitable design for channel dimensions Manufacturing in weir, wall, and channel types according to installation location Manual and Actuator Control Long-Term Warranty  

Spiral Screen

Purpose of Usage Sewage truck acceptance units and screen units are used for separating the coarse wastes from system.     Material Production can be made of AISI 304 or AISI 316 as optional.     Features and Advantages Complete closed system Working with pumps and other systems Fully automatic working system Suitable Design for flow rate Long-Term Warranty

Perforated Screen

  Purpose of Usage Perforated screens with automatic cleaning are used in free flow channels to keep unwanted parts and materials in water and to remove the retained materials automatically from the channel.   Material Production can be made of AISI 304 or AISI 316 as optional.   Features and Advantages Handling of waste from 3 mm to 6 mm Can be designed according to the channel dimensions Self-cleaning Working at 500mm to 3000mm channel dimensional Long-term warranty

Saha Montaj ve Devreye Alma

  •Saha Montaj ve Devreye Alma Hizmetlerimiz   Güç ve sinyal kablolama , tavalama ve montaj işlemleri.   Yangın algılama , CCTV , iç aydınlatma , çevre aydınlatma sistemleri montaj ve devreye alma.           Topraklama ve Paratoner sistemleri Saha sıcak ve soğuk testleri Enstrüman montajı ve kalibrasyonları Alanında uzman personelimiz ile anahtar teslimi çözümler sunmaktayız.  

PLC Panoları ve SCADA Sistemi

PLC Panoları ve Scada Sistemleri Deneyimli otomasyon mühendislerimiz tarafından sistem gereksinimlerini sağlayacak otomasyon hardware mimarisi optimum maliyet ,maksimum kalite ile tasarlanır. Çevre sektöründe 17 yılı aşkın tecrübemiz ile sistem çalışma senaryosu, en verimli ve en sorunsuz şekilde tasarlanarak PLC , SCADA ve HMI yazılımları uzman mühendislerimiz tarafından oluşturulur.       Monitörleme (SCADA) programı olarak SIEMENS firmasının PCS7 DCS, WinCC Schneider firmasının Vijeo CITECT gibi dünya çapında pazar payına sahip profesyonel yazılım programları kullanılmaktadır.       Otomasyon Çözümlerimiz RF (Radyo Modem) veya GSM haberleşmeli Depo veya Pompa İstasyonları, PLC , RTU, DCS sistemleri  ve mühendislik hizmetleri,       SCADA/DCS sistemleri ve mühendislik hizmetleri,   Saha enstrümanları temini ve devreye alınması,       Redundant Scada  ve PLC  sistemleri   

Motor Kontrol (MCC) Panoları

  Motor Kontrol Panoları; IEC 60439-1 ,  IEC 60529  ‘a uygun,  IP41 den IP66 ya kadar koruma sınıfında , Form 2a, Form 2b Form 3b formlama standartlarında motor kontrol panoları , PLC/RTU/DCS kontrol panoları ; proje tasarımı ,imalatı  ve testleri kendi 600 m2 elektrik imalathanemizde, teknik personelimiz tarafından yapılmaktadır.       Projelerimiz uzman kadromuz tarafından , alanımızdaki 17 yılın vermiş olduğu tecrübe ile projelendirilerek , imalata hazır hale getirilir.       Elektrik şalt malzemelerinin panoya montajlanması, pano testlerinin ilgili normlara uygun şekilde eksiksiz olarak yapılması tamamen firmamızın bünyesinde ve kalite anlayışımıza uygun olarak gerçekleştirilmektedir.        Etiketleme sistemlerinde uluslararası standartlarda, kimyasal ortamlarda bile kalıcı etiketlemeler kullanılmakta olup , şalt malzemelerin ve kabloların etiketlemelerinde termal transfer yöntemi ile ürünlerimiz etiketlenmektedir.        Şalt Malzemelerde SIEMENS , SCHNEIDER , frekans invertörlerinde ABB , SIEMENS , DANFOSS klemens ve etiketleme grubunda WEIDMULLER , pano karkasında TEKPAN , TEMPA gibi sektörün önemli firmaları ile senelerce çalışmış olmanın verdiği tecrübe ve kaliteden ödün vermeden SU prosesine özgü tasarımlarımız ile hizmet vermekteyiz.  

Ana Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları

  •Güç Dağıtım, Transfer ve Kompanzasyon Panoları Güç dağıtım sistemlerinde projeye özel tasarımlar ile IP31’den IP65’e kadar koruma derecesinde, 4000A’e kadar, form 2a,2b,3a,3b,4a,4b sınıflarında ve Icw=100 kA anma kısa devre dayanım akımlı panolarla uygun çözümler sunmaktayız.       Projelere özgü EAE , TEMPA ,  SIEMENS , SCHNEIDER , ABB , ENTES , EPCOS gibi sektörünün güçlü ve güvenilir markaları ile çözüm sunmaktayız.       İmalat aşamasında, kullanılacak olan bakır baralar özel hidrolik makinamız sayesinde baralarda tahribata neden olmadan delme , bükme ve kesme işlemleri deneyimli ustalarımız tarafından gerçekleştirilir.       Güç Dağıtım Panolarında;  - Senkronizasyon ve transfer panoları ,  - Tristör anahtarlamalı, harmonik filtreli ve kompanzasyon panoları ile hizmet sunmaktaız.  

Faaliyet Alanlarımız

  - Ana Dağıtım (ADP) ve Kompanzasyon Panoları  - Motor Kontrol (MCC) Panoları - PLC Panoları ve Scada Sistemleri  - Projelendirme - Saha Montaj ve Devreye Alma   

Organizasyon Şemamız

Elektrik ve Otomasyon

  ASM Arıtma Sistemleri, kurulduğu ilk yıldan bu yana çevre sorunlara ait çözümlere ışık tutmaya devam etmektedir. Gebze Hasköy sanayi sitesinde inançla başlayan yolculuğumuz, bugün 600 m² kapalı, 120 m² idari binası ile Gebze’de, sektöre yön verenler arasında çalışmalarına devam etmektedir. Firmamızda Elektrik, Yazılım ve Endüstri Mühendislerinin yanı sıra etkin ve tecrübeli tekniker ve teknisyen kadrosu, yirmiyi aşkın idari, onbeşi aşkın imalat ekibi ve montaj-servis birimleriyle teknik personelleri bünyesinde bulundurmaktadır. Arıtma tesislerinizde anahtar teslimi olarak tüm elektrik , otomasyon ve SCADA dallarında kendi çatısı altında sağlamakta olup, güçlü ekibi ve yapısıyla her geçen gün imza attığı projelerin sayısını arttırmaktadır.  

Paket İçme Suyu, RO ve Ultrafiltrasyon Tesisleri

ASM ARITMA SİSTEMLERİ, köylerden şehirlere çeşitli büyüklüklerde ki yerleşimler için, İçme Suyu Arıtma Tesisleri tasarlamaktadır. Ayrıca endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlarla ilgili ihtiyaca göre paket, özel tasarım veya ekipman ile çözüm üretmektedir. Kullanılan teknolojiler arasında bulanık ve hümik suların berraklaştırılması için pıhtılaştırma – yumaklaştırma, basit veya lamelli çökeltme, basınçlı veya yer çekimli hızlı kum filtrasyonu, yavaş kum filtrasyonu; özellikle yeraltı sularında demir ve mangan giderimi için oksidasyon / filtrasyon, zeolit filtrasyonu, sert suların arıtımı için iyon degistirme, kireç / soda yöntemleri; tuzluluk giderimi için iyon değiştirme ve ters osmoz; organik maddelerin giderimi için biyolojik arıtma, dezenfeksiyon için de aktif karbon adsorpsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemleri bulunmaktadır.

Terfi İstasyonları

Günümüzde artan nüfus ve konut alanları ile birlikte kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları da artmaktadır. İçme suyu, yağmur suyu ve Atık su arıtma tesislerinde su akış kotunun yetersiz olduğu zaman terfi istasyonlarına ihtiyaç vardır. Terfi istasyonlarının yerine ve su özelliğine göre terfi pompaları seçilmektedir. ASM Arıtma Sistemleri, terfi istasyonları ile ilgili müşterilerine ekipman imalatı, otomasyon, montaj, devreye alma, işletme konularında hizmetler sunmaktadır.

Koku Arıtma

Koku Arıtma ve Koku Giderim Sistemleri Atık Su Arıtma Tesislerinden özellikle, ızgara ve kum tutucu üniteleri ve çamur yoğunlastırma/berteraf üniteleri başta olmak üzere tüm sanayideki üretim proseslerinden kaynaklanan kokuların azaltılması veya tamamen giderilmesine yönelik kurulan sistemlerdir. Kimyasal arıtma prosesi, koku içeren emisyonların kimyasal madde ile yıkanarak (kimyasal scrubber) moleküler yapısının değiştirilmesi esasına dayanır. Koku Giderim Sistemleri doğal bir koku nötralizasyonudur. Kokuya sebep olan gazların parçalanması prensibi ile çalışır. Koku Giderim Üniteleri Kimyasal Yıkamalı (Kimyasal Scrubber) tip olabileceği gibi, Biyolojik (Biofiltre) ve kuru koku arıtma prosesi olarak da tasarlanıp uygulaması yapılmaktadır. ASM Arıtma Sistemleri olarak, koku giderim ve kontrolü sistemleri üzerinde uzman mühendislerimiz ile birlikte çözümler üretmekteyiz.

Endüstriyel Arıtma

Endüstriyel Arıtma, Endüstriyel Arıtma uygulamaları ile bilhassa organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler kaynaklı atıksuların, arıtılarak deşarj limitlerine uygun yahut kullanma suyu olarak kullanılabilir seviyelere getirilebilmelerini sağlayan, kimyasal ve biyolojik arıtımın yapıldığı tesislerdir. Bu tesislerlerde bulunan başlıca üniteler ise; Terfi istasyonları, Fiziksel arıtma üniteleri, dengeleme tankları, kimyasal hızlı-yavaş karıştırıcıları, kimyasal çökeltim tankları, biyolojik havalandırma tankları, biyolojik son çökeltim tankları, kimyasal ve biyolojik çamur susuzlaştırma üniteleri ve dezenfeksiyon üniteleri’dir.   Endüstriyel Arıtma süreçleri, kimyasal elementlerin bilimsel tetkiklerle ve tecrübe edilmiş yöntemlerle belirlenmiş uygulamalar kullanılarak suyun arzu edilen kimyasal normlara getirilmesi işlemidir. Bu işlem, çoğunlukla endüstriyel kullanım alanlarında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için kullanılır. Kendi içinde farklı segmentlere ayrılsa da arıtma yöntemi genellikle paralellik arz etmektedir. Gerek tedarik tarafında suyun kimyasal normlarda kullanılması, gerekse kullanım sonrası atıksuyun kimyasal normlarla deşarja uygun hale getirilmesi işlemlerinde dengeleme, karıştırma, çökeltim ve havanalnıdrma süreçleri uygulanmaktadır. Endüstriyel Arıtmanın Önemi Endüstriyel Arıtma, doğrudan kimyasal faktörlerle çalışılması hasebiyle hem risk hem de önem arz etmektedir. Zira endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda istenilen kimyasal normlara ulaştırılamayan su, doğrudan insan sağlığını etkileyebilmekte, kullanıldıktan sonra deşarj edilmesi gereken su ise yine olması gereken kimyasal normlara sahip hale getirilememesi durumunda doğaya, tabi canlı türlerine ve nihai olarak insan sağlığına doğrudan etki edebilmektedir.  Gerek endüstriyel tesisi, gerekse uygulama süreçleri hassas dengeler üzerinde çalışan ve bilimsel verilerden taviz verilmeksizin işletilen kritik projelendirmeler gerektirir. Bu açıdan değerlendirildiğinde gerek önemi gerekse riskleri bakımından üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir arıtma sürecidir. Endüstriyel Arıtmanın Arıtma Sürecindeki Yeri Endüstriyel arıtma, arıtma süreçleri içerisinde kritik önem arz eden bir noktada bulunur. İçmesuyu sistemleriyle doğrudan bağlantısı olmasa dahi dolaylı yoldan tüketim sularına etki edebilmektedir. Bu bağlamda bilinen anlamı ile su arıtma süreçleri içerisindeki yeri ara geçiş formu olarak mülahaza edilebilir. Su tüketiminin yoğun olduğu içmesuyu ve kanalizasyon sistemlerinin dışında, kullanımı nispeten daha az olan ancak barındırdığı riskler bakımından en az diğer süreçler kadar önem taşır.  Kimyasal Arıtım süreçlerinde uygulanan teknikler ve yöntemler diğer arıtım süreçleriyle kısmen benzerlikler arz etse de kullanılan bilimsel veriler ve uygulama aşamaları tümüyle ayrı bir başlık altında değerlendirilmelidir. Asm Arıtma Endüstriyel Arıtma Çözümleri Asm Arıtma, Endüstriyel Arıtma alanında hem anahtar teslimi projeler üretmekte hem de satış sonrası hizmet ile tesislerin idamesini ve yönetimi safhasında oluşabilecek tesis bazlı ihtiyaçları karşılamaktadır. Asm arıtma, tecrübeleri ve gerçekleştirdiği çok sayıda endüstriyel arıtma projesi ile ihtiyaçlarınıza tam ve eksiksiz olarak hizmet vermekte ve projeler üretmektedir.  Endüstriyel Arıtma proje örnekleri için referanslarımızı inceleyebilir, detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

İçme Suyu Arıtma

İçme Suyu Arıtma süreci, tabiatta mevcut olan su kaynaklarının kullanılabilir ve içilebilir özelliğe getirilmesi amacıyla İçme Suyu Arıtma Tesisleri inşa edilmektedir. Genellikle 20.000 nüfus ve üzeri kapasiteler için yapılan bu tip sistemler, şehirlerde gerekli olan su ihtiyacını karşılamak amacıyla, su kaynağının (göl, baraj, nehir vb.) özelliklerine göre farklı tip ünitelerden oluşmaktadır. Sistem dizaynı suyun miktarı, kalitesi, kaynağa uzaklığı ve suyun miktar ile kalitesindeki mevsimsel değişiklikler dikkate alınarak yapıldığından her bir tesis kendi içerisinde farklı proses uygulamaları içermektedir. Genel olarak içme suyu arıtma tesisleri; Fiziksel Arıtma, Havalandırma, Koagülasyon, Flokülasyon, Kimyasal Dozlama Ünitesi, Çöktürme Ünitesi, Çamur Susuzlaştırma Ünitesi ile Dezenfeksiyon Ünitesinden oluşmaktadır. Düzenli ve kontrollü hidrolik akısın sağlanması amacıyla, ana üniteler arasında pompa istasyonları ile vana odaları kullanılmaktadır. Prosesin otomatik kontrolü, ölçüm sistemleri ile koordineli olarak çalışan dozaj sistemlerinin PLC veya benzer otomasyon sistemleri üzerine uygulaması ile gerçekleşmektedir.   İçme Suyu Arıtma süreci, yaşamsal bir ihtiyaç olan ve tabiat tarafından üretilen suyun sağlıklı ve içilebilir kaliteye sahip hale gelmesi amacıyla uygulanan, oldukça büyük çaplı ve kapsamlı bir uygulama safhasıdır. Bu safha, barajlarda depolanan suyun atıl durumda kalması hasebiyle çeresel faktörlerden etkilenerek kirlenmesi ve suda çoğalan mikroorganizmaların dezenfekte edilerek şehir şebekelerine iletilmesi amacıyla sürdürülür. Söz konusu süreçler pek çok arıtma tekniğinin bir arada kullanıldığı kapsamlı bir uygulama silsilesi oluşturur. Bu süreçler içerisinde kimyasal unsurların yanında fiziksel devinim ve çökeltme gibi işlemler uygulanmakta, gerek suyun durağan haliyle gerekse şebeye nakli aşamasında ayrı ayrı etaplarda muhtelif arıtım süreçleri işletilmektedir. İçme Suyu Arıtmanın Önemi İçme suyu arıtma süreci, doğrudan toplum sağlığına temas ediyor olması bakımından fevkalade öneme sahiptir. Artık yüzbinlerle ifade edilen yerleşim alanlarının devasa boyuttaki su ihtiyacını karşılamak, doğru orantılı olarak çok büyük boyutlarda su depolama alanları gerektirmektedir. Bu alanlar, bilindiği üzere tabiatında yardımı ile temin edilen barajlardır. Barajlarda tutulan suların kullanım için bekletilmesi, suyun gerek gözle görülür çevresel faktörler gerekse biyolojik düzeyde tesir eden mikroorganizmalar tarafından içilebilir olmaktan çıkmasına yol açar. İçme suyu arıtma işlemi, suyun bekletildiği ve şebekeye naklinin gerçekleşeceği alanlarda ayrı segmentler halinde uygulanır.  Barajlarda bekletilen suların içerisinde artan biyolojik yoğunluk içme suyu arıtma işleminin ilk kritiğidir. İhtiyaç ve bütçeye uygun olarak tercih edilen yöntemler ile atıl durumdaki suya kimyevi ve biyolojik etkiler ortaya çıkartabilecek maddeler uygulanarak suyun bakteriyel yapısı kontrol altında tutulur. Ardından suyun kullanım amacıyla şebekeye verilmesi işleminde suya uygulanan biyolojik etkiler arındırılarak sağlık açısından makul değerlere ve içim kalitesine sahip hale getirilir. Tüm bu süreçlerin hassasiyetle takip edilmesi, toplum sağlığı açısından kritik bir öneme sahiptir.  İçme Suyu Arıtmanın Arıtma Sürecindeki Yeri İçme suyu arıtmanın tüm arıtma süreçlerindeki yeri muhakkakki en son halka durumundadır. Su, tabiattan tedarik edilerek kontrol altında tutulur ve nihai tüketim amacıyla son kullanıcıya ulaştırılır. Bu bakımdan arıtma süreçleri içerisindeki yeri kesin olarak belirlenmiştir. İçme suyu arıtma sürecinin gördüğü genel kabul toplum nezdinde arıtma kavramı söz konusu olduğunda akla gelen yegane süreç durumundadır.  Asm Arıtma İçme Suyu Arıtma Çözümleri Asm Arıtma, İçme Suyu Arıtma alanında hem anahtar teslimi projeler üretmekte hem de satış sonrası hizmet ile tesislerin idamesini ve yönetimi safhasında oluşabilecek tesis bazlı ihtiyaçları karşılamaktadır. Asm arıtma, tecrübeleri ve gerçekleştirdiği çok sayıda içme suyu arıtma projesi ile ihtiyaçlarınıza tam ve eksiksiz olarak hizmet vermekte ve projeler üretmektedir.  İçme Suyu Arıtma proje örnekleri için referanslarımızı inceleyebilir, detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Atıksu Arıtma

Atıksu Arıtma Atıksu Arıtma, evsel ve endüstriyel kullanım sonucu ortaya çıkan atıksuların arıtılması işleminin genel adıdır. Evsel ve endüstriyel kullanım sonucu oluşan atıksuların, deşarj limitlerine uygun veya kullanma suyu olarak kullanılabilir seviyelere eriştirebilen, klasik aktif çamur / uzun havalandırmalı aktif çamur / ileri biyolojik arıtım/ kimyasal arıtma vb. prosesleri ile arıtımın yapıldığı sistemlerdir.   10 m3/gün ve üzeri kapasitelerde dizayn edilerek çalıştırılabilen sistemler ihtiyaca ve çözüme göre seçenekleri de beraberinde sunmaktadır. Asm Arıtma, gerek atık su arıtım sistemlerinin projelendirilmesi, süreçlerinin planlanması ve ön hazırlık çalışmaları gerekse arıtım tesislerinin kurulması ve işletilmesi kapsamında sunduğu hizmetler ile anahtar teslimi çözümler üretmektedir.   Atıksu Arıtmanın Önemi Atıksu arıtma süreçleri doğrudan insan sağlığı ve çevre duyarlılığı ile ilgilidir. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullanılan, kullanım sonucu atık haline getirilen suların tabiata geri kazandırılması tabiatın dengesi ve canlılığın devam etmesi için çok önem verilmesi gereken bir konudur.   Nüfus artışı ve kentsel yerleşim ile birlikte endüstriyel yaşamın beraberinde getirdiği yoğun kimyasal kullanımı ve atıksu miktarının artması tabiatın doğal yollar ile sindirebileceği değer aralıklarının çok üzerindedir. Bu sebeple kentsel ve kırsal yaşamın oluştuğu her lokasyona arıtma tesisi yapılması ihtiyacı doğmuştur.   Atıksu Arıtmanın Arıtma Süreçlerindeki Yeri Arıtma süreçleri, birbirinin devamı ve öncüsü olmak üzere pek çok evreden oluşur. Örnek olarak Atıksu Arıtma süreci İçme Suyu Arıtma sürecinin sonrasında düşünülmektedir. Su, öncelikle içilebilir ya da endüstriyel alanda kullanılabilir hale getirilir ve tüketim sonrasında atıksu arıtma süreci devreye girer.   Arıtma proseslerinin kapsamındaki proseslerden bazıları ise ön arıtma grubu, biyolojik arıtma,  kimyasal arıtma, koku arıtma ve gaz arıtma prosesleridir. Bu proseslerin içerisinde tabiat açısından en hassas olan proses elbette atıksu arıtma prosesidir. Atıksu arıtma işleminin stabil ve bilimsel yöntemlerle belirlenen değerlere sahip olmaması durumunda suyun tabiat tarafından sindirilememesine sebep olur. Bu da içme suyu arıtma sürecinde büyük riskler oluşmasına, kimyasal arıtma sürecinde ise istenilen verimin elde edilememesine sebep olur. Bunun yanında tabiat dengelerini tehdit eder ve gerek bitkisel gerekse tabiat canlıları açısından büyük tehditler meydana getirir.   Asm Arıtma Atıksu Arıtma Hizmetleri ASM Arıtma, atıksu arıtma alanında anahtar teslim projeler ve çözümler üretmekte; gerek satış öncesi gerekse satış sonrası hizmetleri ile Türkiye de ve Dünya da tam ve eksiksiz hizmet sunmaya amaçlamaktadır. Arıtma tesis kurulumu ve işletilmesi ile ilgili hizmet ağını genişletmekte, tecrübeleri ve referanslarını geliştirerek; yeniliğe açık ve teknolojinin takipçisi olarak yeni projeler üretmektedir. Atıksu Arıtma proje örnekleri için referanslarımızı inceleyebilir, detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Arıtma

Kimyasal Arıtma işlemi, gerek gündelik gerekse endüstriyel alanlarda kullanılan ve atık hale getirilen suların tabiata iade edileceği süreçte doğal yaşama zarar vermesini engellemek, suyun tabiat tarafından kabul edilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla uygulanan bir atıksu arıtma sürecidir.  Kimyasal Arıtma süreci, atık suyun teknik hesaplamalar neticesinde belirlenen karıştırma yöntemleri ve suya uygulanan amacına uygun muhtelif kimyasalların amaçlanan reaksiyonlara girerek etkilenmeleri sağlanarak kimyasal çökeltme yöntemi uygulanması ile gerçekleştirilir. Böylelikle suyun kirliliğine sebep olan kimyasal unsurların maruz kaldığı reaksiyonlar, söz konusu kimyasal unsurların sudan ayrıştırılabilmesine imkan sağlar.  Asm Arıtma, Kimyasal Arıtma alanında sunduğu projelendirme hizmeti ile kimyasal arıtma tesislerinin kurulumunu ve idamesi amacıyla teknik desteğini sunmakta, bu alanda anahtar teslimi projeler üretmektedir.    Kimyasal Arıtma Tesisleri Kimyasal Arıtma Tesislerinin inşaası ve devreye alınması süreci, ihtiyaçların tespiti ve laboratuvar  seviyesindeki testler neticesinde ortaya çıkan veriler ve bulgular ışığında projelendirilerek başlar. Optimum verim ve minumum maliyet indeksine göre ortaya çıkartılan proje detayları projenin ilk adımını teşkil eder. Müteakip evrede tesisin imarından teslimine kadar olan süreç tarafımızca titizlikle gerçekleştirilir ve proje tamamlama safhasına getirilir.  Kimyasal Arıtma Tesisinin devreye alınması aşamasında tüm testler gerçekleştirilmiş, devreye alınabilir hale getirilmiş ve kullanıma sunulmuş olur. Tesisin tesliminden sonraki süreçte de danışmanlık, teknik destek ve ekipman tedariği hizmetleri ile satış sonrası hizmet kusursuz olarak işletilir.    Kimyasal Arıtma Referanslarımız Kimyasal Arıtma alanında gerçekleştirdiğimiz projeler, bu alanda elde ettiğimiz tecrübenin temel dayanağını oluşturur. Bunun yanında mühendis ekibimizin alanında uzman ve paylaşımcı yaklaşımı ile küçük, orta ve büyük tüm segmentteki tesisler uzun soluklu ve optimum verimle çalışabilir duruma gelir. Sektördeki başarılı projelerimiz için Referanslarımızı inceleyebilirsiniz. Teknik süreçler, projelendirme ve satış sonrası hizmetlerimiz için bizi arayarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Paket Arıtma

Paket Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtımında yüksek verimle çalışacak şekilde dizayn edilmektedirler. Bu dizayn; minimum maliyet, maksimum verim, yüksek kalite üretim esasları, titiz laboratuvar çalışmaları, detaylı mühendislik hesaplamaları sonucunda arıtım alanındaki en ileri teknoloji kullanılarak üretilmektedir. Proseslerimiz 25 – 10.000 kişiye kadar hizmet verebilmekte, su tüketimi kişi başına 200 lt/Nüfus.Gün alınarak projelendirilmektedir. Genel olarak paket arıtma adıyla adlandırdığımız ardışık kesikli aktif çamur prosesinde; atıksu içerisindeki kirleticiler mikroorganizmalar tarafından aerobik bir ortam oksijen kullanılarak karbondioksit ve suya dönüştürülür. Proses dengeleme yapısı sayesinde değişken debilerde bile % 98 arıtma verimi sağlar. Çıkış suyu kirliliği kontrol yönetmeliği alıcı ortam desarj standart değerlerine uygundur. Dere, göl, kurudere vb. ortamlar alıcı ortama örnek olarak verilebilir. Sistemde oluşan çamur evsel nitelikli atıksuyun kirlilik yüküne göre yaklaşık 5 – 6 ayda bir vidanjörle çekilebilir.  Her türlü ekipman, bir yıllık servis ve bakım garantisi kapsamında bedelsiz olarak yapılır. Daha sonraki yıllar için de teknik servis ve yedek parça desteği firmamız tarafından sağlanmaktadır. Paket Arıtma, ayrı bir arıtma prosesi olmaktan çok içme suyu ve atıksu arıtma ihtiyaçlarının bir arada çözüldüğü, yerleşik bir tesis yerine seyyar ve entegre bir arıtma ünitesi olarak müşahede edilebilir. Genellikle büyük çaptaki arıtma çözümleri yüksek maliyetli ve yerleşik sistemlerden oluşur. Ancak nispeten küçük ve orta ölçekli ihtiyaçlar için yüksek maliyet ve işletme zorlukları gibi sebeplerden ötürü makul olmayan bu sistemlere alternatif olarak tüm arıtma sistemlerinin minumum alan ve optimum verimlilikte çalışması amaçlanır. Bu minvalde paket arıtma çözümleri, küçük ve orta ölçekli su arıtma ihtiyaçlarında doğru alternatif durumundadır. Paket Arıtma'nın Kullanım Alanları Paket arıtma, çoğunlukla küçük yerleşim alanları ve geçici yerleşim alanları için tasarlanmıştır. Bu doğrultuda kamp alanları, turistik tesisler, süreli etkinlikler,şantiyeler ve çiftlikler paket arıtma çözümünün en çok tercih edildiği alanlar olarak öne çıkar. Bunun yanında yerleşik bir arıtma çözümü olmayan bölgelerde, arıtma ihtiyacını bölgesel olarak karşılayabilmektedir. Paket arıtma inşaat işi gerektirmediğinden ilk yatırım maliyeti düşük, işçilik ise asgaridir. Kullanıldığı Alanlar: - Fabrika ve Sanayi Kuruluşları, - Yazlık Siteler ve Turistik Tesisler, - Okul, Hastane ve Askeri Birlikler, - Konaklama Tesisleri ve Restoranlar, - Çiftlik ve Mezbahaneler, - Dinlenme ve Tatil Kampları, - Konut ve Toplu Konutlar, - Şantiye gibi Geçici Yerleşim Yerleri vb. alanlarda kullanılabilmektedir. Paket Arıtmanın Avantajları Paket arıtma üniteleri, düşük maliyetleri ve kullandığı tenikler bakımından opttimum düzeyde kendini yönetebilmesi bakımından büyük bir avantaj sağlar. Diğer arıtma çözümlerinde olduğu gibi kapsamlı ve müstakil tesislere ihtiyaç duymaz. Tek hacim içerisinde ve metrekarelerle ifade edilebilecek alanlarda uygulanarak esnek ve modüler bir yapıda çalışır.  Tüm bu avantajların yanında taşınabilir olması paket arıtma çözümünü öne çıkartan en önemli faktörlerden birisidir. Kullanım ihtiyacının ortaya çıkması durumunda römork bağlantıları ile taşınabilmekte, böylelikle birden çok alanda ihtiyaç hasıl olduğunda kullanılabilmektedir.  Paket sistemler, kapasite artışında bir biyolojik paket arıtma daha ekleyerek hızlı ve doğru bir çözüme kavuşturabilir. Elbette en önemli avantajı, yerleşik arıtma tesislerinden çok daha düşük maliyetler arz etmesidir.  Asm Arıtma Paket Arıtma Çözümleri Asm Arıtma, Paket Arıtma sistemleri alanında hem anahtar teslimi projeler üretmekte hem de satış sonrası hizmet ile tesislerin idamesini ve yönetimi safhasında oluşabilecek tesis bazlı ihtiyaçları karşılamaktadır. Asm arıtma, tecrübeleri ve gerçekleştirdiği çok sayıda paket arıtma projesi ile ihtiyaçlarınıza tam ve eksiksiz olarak hizmet vermekte ve projeler üretmektedir.  Paket Arıtma proje örnekleri için referanslarımızı inceleyebilir, detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Projenize nasıl yardımcı olabiliriz?