Yükleniyor

Paket İçme Suyu, RO ve Ultrafiltrasyon Tesisleri

ASM ARITMA SİSTEMLERİ, köylerden şehirlere çeşitli büyüklüklerde ki yerleşimler için, İçme Suyu Arıtma Tesisleri tasarlamaktadır.

Ayrıca endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlarla ilgili ihtiyaca göre paket, özel tasarım veya ekipman ile çözüm üretmektedir.

Kullanılan teknolojiler arasında bulanık ve hümik suların berraklaştırılması için pıhtılaştırma – yumaklaştırma, basit veya lamelli çökeltme, basınçlı veya yer çekimli hızlı kum filtrasyonu, yavaş kum filtrasyonu; özellikle yeraltı sularında demir ve mangan giderimi için oksidasyon / filtrasyon, zeolit filtrasyonu, sert suların arıtımı için iyon degistirme, kireç / soda yöntemleri; tuzluluk giderimi için iyon değiştirme ve ters osmoz; organik maddelerin giderimi için biyolojik arıtma, dezenfeksiyon için de aktif karbon adsorpsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemleri bulunmaktadır.