Yükleniyor

Kimyasal - Endüstriyel Paket Arıtma Üniteleri

Kimyasal - Endüstriyel Paket Arıtma Üniteleri

Kimyasal Arıtma işlemi, atıksuyun teknik hesaplamaları neticesinde belirlenen karıştırma yöntemleri ve kimyasal çökeltme yöntemi ile suya uygulanan çeşitli kimyasalların istenilen reaksiyonlara girilerek etkilenmesi sağlanarak gerçekleştirilir. Böylelikle su kirliliğine neden olan kimyasal elementlerin maruz kaldığı reaksiyonlar, söz konusu kimyasal elementlerin sudan ayrılmasına olanak sağlar. Endüstriyel Arıtma uygulamaları, kimyasal ve biyolojik arıtmanın gerçekleştirildiği, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklanan atık suların arıtılarak deşarj limitlerine uygun veya kullanma suyu olarak kullanılabilecek seviyelere getirilmesini sağlayan tesislerdir.