Yükleniyor

Endüstriyel Arıtma

Endüstriyel Arıtma, Endüstriyel Arıtma uygulamaları ile bilhassa organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler kaynaklı atıksuların, arıtılarak deşarj limitlerine uygun yahut kullanma suyu olarak kullanılabilir seviyelere getirilebilmelerini sağlayan, kimyasal ve biyolojik arıtımın yapıldığı tesislerdir.

Bu tesislerlerde bulunan başlıca üniteler ise;

Terfi istasyonları, Fiziksel arıtma üniteleri, dengeleme tankları, kimyasal hızlı-yavaş karıştırıcıları, kimyasal çökeltim tankları, biyolojik havalandırma tankları, biyolojik son çökeltim tankları, kimyasal ve biyolojik çamur susuzlaştırma üniteleri ve dezenfeksiyon üniteleri’dir.

 


Endüstriyel Arıtma süreçleri, kimyasal elementlerin bilimsel tetkiklerle ve tecrübe edilmiş yöntemlerle belirlenmiş uygulamalar kullanılarak suyun arzu edilen kimyasal normlara getirilmesi işlemidir. Bu işlem, çoğunlukla endüstriyel kullanım alanlarında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için kullanılır. Kendi içinde farklı segmentlere ayrılsa da arıtma yöntemi genellikle paralellik arz etmektedir. Gerek tedarik tarafında suyun kimyasal normlarda kullanılması, gerekse kullanım sonrası atıksuyun kimyasal normlarla deşarja uygun hale getirilmesi işlemlerinde dengeleme, karıştırma, çökeltim ve havanalnıdrma süreçleri uygulanmaktadır.

Endüstriyel Arıtmanın Önemi

Endüstriyel Arıtma, doğrudan kimyasal faktörlerle çalışılması hasebiyle hem risk hem de önem arz etmektedir. Zira endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda istenilen kimyasal normlara ulaştırılamayan su, doğrudan insan sağlığını etkileyebilmekte, kullanıldıktan sonra deşarj edilmesi gereken su ise yine olması gereken kimyasal normlara sahip hale getirilememesi durumunda doğaya, tabi canlı türlerine ve nihai olarak insan sağlığına doğrudan etki edebilmektedir. 

Gerek endüstriyel tesisi, gerekse uygulama süreçleri hassas dengeler üzerinde çalışan ve bilimsel verilerden taviz verilmeksizin işletilen kritik projelendirmeler gerektirir. Bu açıdan değerlendirildiğinde gerek önemi gerekse riskleri bakımından üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir arıtma sürecidir.

Endüstriyel Arıtmanın Arıtma Sürecindeki Yeri

Endüstriyel arıtma, arıtma süreçleri içerisinde kritik önem arz eden bir noktada bulunur. İçmesuyu sistemleriyle doğrudan bağlantısı olmasa dahi dolaylı yoldan tüketim sularına etki edebilmektedir. Bu bağlamda bilinen anlamı ile su arıtma süreçleri içerisindeki yeri ara geçiş formu olarak mülahaza edilebilir. Su tüketiminin yoğun olduğu içmesuyu ve kanalizasyon sistemlerinin dışında, kullanımı nispeten daha az olan ancak barındırdığı riskler bakımından en az diğer süreçler kadar önem taşır. 

Kimyasal Arıtım süreçlerinde uygulanan teknikler ve yöntemler diğer arıtım süreçleriyle kısmen benzerlikler arz etse de kullanılan bilimsel veriler ve uygulama aşamaları tümüyle ayrı bir başlık altında değerlendirilmelidir.

Asm Arıtma Endüstriyel Arıtma Çözümleri

Asm Arıtma, Endüstriyel Arıtma alanında hem anahtar teslimi projeler üretmekte hem de satış sonrası hizmet ile tesislerin idamesini ve yönetimi safhasında oluşabilecek tesis bazlı ihtiyaçları karşılamaktadır. Asm arıtma, tecrübeleri ve gerçekleştirdiği çok sayıda endüstriyel arıtma projesi ile ihtiyaçlarınıza tam ve eksiksiz olarak hizmet vermekte ve projeler üretmektedir. 

Endüstriyel Arıtma proje örnekleri için referanslarımızı inceleyebilir, detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.