Yükleniyor

Basınçlı Kum & Karbon Filtreleri

Basınçlı Kum & Karbon Filtreleri

Temiz su ve atık su arıtma tesislerinde askıda katı madde giderimi için kullanılan basınçlı kum filtreleri, kullanım amacına uygun olarak manuel veya otomatik kumandalı olarak dizayn edilmektedir. İşletme basıncına uygun kalınlıkta karbon çeliğinden imal edilen gövde, epoksi ile kaplandığı gibi uygulamanın ihtiyacına ve müşteri isteğine uygun olarak paslanmaz çelikten de yapılmaktadır. Çok katmanlı filtre malzemeleri vasıtasıyla düşük yatırım maliyeti ile atıksu arıtma tesislerinde deşarj değerlerinin düşmesi amacıyla kullanılabilen filtreler, çok yüksek debilerde paralel ve seri kollu alternatifler ile düşük alan ihtiyacına sahip klasik filtrasyon proseslerindendir. Kum filtrelerinin dışında bilhassa biyolojik kirlilik giderimi amacıyla karbon filtre katmanları alternatifleriyle de kullanılabilen basınçlı karbon filtreler kum filtreleri sonrasında tercih edilmektedir. Dikey yahut yatay alternatif üretimlere imkan veren bu filtreler içinde bulunan ürün ve minerallerin değiştirilebileceği kontrol kapakları ile birlikte üretilmektedir.