Yükleniyor

Kompaktör & Izgara Presleri

Kompaktör & Izgara Presleri

Izgara presi; atık su arıtma tesislerinde ince ızgaralardan çıkarılan katı atıkların suyunun basınç yoluyla giderilmesini ve katı atık hacminin azaltılmasını sağlar. Izgaralarda tutulan katı atıklar konveyörlere taşınarak presin giriş ağzına verilmektedir. Buradan basınç alanına giren maddelere vidalı helezon yardımı ile basınç uygulanmaktadır. Bu esnada gerekli olan karşı basınç deşarj borusunda biriken katı maddelerin oluşturduğu karşı basınç ile sağlanmaktadır. Bu arada katı maddeler içinde bulunan su drenaj deliklerinden geçerek damlatma tavasına dökülürler ve buradan tekrar arıtma tesisine yönlendirilirler. Preslenerek suyu süzülen ve hacmi küçülen katı atıklar çöp konteynırına dökülerek uzaklaştırılır.