Yükleniyor

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETMESİ ASM ARITMA’DA

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETMESİ ASM ARITMA’DA

2014 yılı itibariyle ihale edilen,” KOÜ Umuttepe Yerleşkesi Atıksu Arıtma Tesisi İşletme ve Bakımı Hizmet Alımı İşi” ASM Arıtma ile KOCAELİ Üniversitesi arasında 19.12.2014 tarihi itibariyle imzalanmıştır.

Mevcut kapasitesi 3.000 m3/gün olan atıksu arıtma tesisi 2015 yılı içerisinde bir yıl süre ile ASM Arıtma Sistemleri tarafından İşletilecektir.

İş kapsamında personel temini, arıtma tesisinin uygun şekilde işletilmesi, tesisin düzenli çalıştırılması ve raporlamaların yapılması yanı sıra, tesiste meydana gelen çöp ve arıtma çamurunun bertarafı yine ASM Arıtma tarafından yapılacaktır.